Diamond Nederland

De privacy van uw gegevens

De door u verstrekte gegevens (bijv. per email) gebruikt ons om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Bezoekers van de website van Diamond Nederland kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website.

Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door ons op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel wij ernaar streven dat haar website continu toegankelijk is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Diamond Nederland wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

©2018 Fashion Partners · Jewels & Watches Etage Trademart D403 · Utrecht ·Diamond Netherlands

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account