Diamond Nederland Ambacht

Overzicht rechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Diamond Nederland en het logo, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Diamond Nederland. Diamond Nederland behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij ons en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Wij hebben het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Diamond Nederland, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Wij hebben tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

©2018 Fashion Partners · Jewels & Watches Etage Trademart D403 · Utrecht ·Diamond Netherlands

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account